ข่าว/กิจกรรม

งานวิจัยใช้จริง สู่เวที นานาชาติ

ภาพบรรยากาศของ ผศ.ดร. สุพพัฒตรา … วิศวกรหญิง คนเก่ง ผู้เชี่ยวชาญระบบคุณภาพการผลิตและซัพพลายเชน หลักสูตร วิศวกรรมอตสาหการโลจิสติกส์ นำเสนอบทความวิจัย แลกเปลี่ยนในงาน International Congress on Logistic and SCM Systems: ICLS ในหัวข้อ "Supply chain agility improvemet for the business sustainability of a Thai Poulty SME” ที่ประเทศบาหลีครับ
view: 161 shares: