ข่าว/กิจกรรม

“การต่อลงดินเชิงปฎิบัติสำหรับอาคารและอุตสาหกรรม”

UploadImage
“การต่อลงดินเชิงปฎิบัติสำหรับอาคารและอุตสาหกรรม”

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การต่อลงดินเชิงปฎิบัติสำหรับอาคารและอุตสาหกรรม” โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม งานนี้ทีมงานทั้งอาจารย์และนักศึกษา พร้อมอุปกรณ์ระบบป้องกันฟ้าผ่า จากบริษัท Kumwell มาร่วมทำ Workshop การเชื่อมสายแบบ Exothermic welding และถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และปฎิบัต ิจริง ณ ห้องเรียน อาคาร 11 และลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)

Simply Significance
เรียนเรื่องยากให้ง่าย เอาไปใช้งานได้จริง
view: 35 shares: