ข่าว/กิจกรรม

INTERLINK CAMPUS TOUR 2016 @SPU

UploadImage
INTERLINK CAMPUS TOUR 2016 @SPU

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ INTERLINK CAMPUS TOUR 2016 ในหัวข้อ “เปิดโลกสู่ NETWORK CABLING FOR THE FUTURE” เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม อย่างถ่องแท้ พร้อมเทคนิคการทำ Work Shop เข้าหัวสาย UTP และ สาย Fiber Optic ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบในวิชาชีพได้ต่อไป โดยโครงการดังกล่าว ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้สนใจ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสานงานและรับผิดชอบโครงการโดย คณาจารย์กลุ่มศึกษาและวิจัยเชิงประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (Study and Applied Research Group on Microcontroller, Electronic and Telecommunication: SARGMET) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Practicing is simply SIGNIFICANT.
เรียนเรื่องยากให้ง่าย ใช้งานได้จริง
 
view: 27 shares: