ข่าว/กิจกรรม

“เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”

UploadImage
“เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เรียนรู้จากเครือข่าย มืออาชีพจากภาคอุตสาหกรรม เรื่อง “ระบบพลังงานโซล่าเซลล์” จากบริษัทชั้นนำทางด้านการออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ ประกอบด้วย
  • บริษัทสยามโซล่าเซลล์ (Schutten solar)
  • เก้าแสน Chiko
  • Connect Cable
ตั้งแต่การเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด ไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ สายไฟและอุปกรณ์อื่น ๆ
Simply Significance
เรียนเรื่องยากให้เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง
 
view: 32 shares: