ข่าว/กิจกรรม

ทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท

UploadImage
ทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท
28 ก.ค. 2559
ขอแสดงความยินดีกับนายบวรวงศ์ วัธนไทยนันท์นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท จากการคัดเลือกของบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จํากัด ซึ่งเป็น 1 ใน 16 สถาบันการศึกษา จากทั่วประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย จูอนุวัฒนกุล หัวหน้าภาควิชาฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพขร นันทิวัฒนา เข้าร่วมพิธีมอบทุน และมอบของที่ระลึกกับผู้บริหารสูงสุดของทางบริษัท


Simply Significance
พลังสำคัญ ผลักดันสู่ความสำเร็จ
view: 196 shares: