ข่าว/กิจกรรม

Alumni Update “ความสำเร็จ”

ขนส่งไทย พร้อมพัฒนา ..
Alumni Update “ความสำเร็จ”
11 ก.พ. 2559


ศิษย์เก่า คุณอภิชาติ วรรณกูล วิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 1 รหัสปี 33 กับความสำเร็จในวิชาชีพ ได้รับสัญญา ก่อสร้างระบบ sub-station และสายส่ง มูลค่าประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการไฟฟ้า สปป.ลาว ณ กรุงเวียงจันทร์ วันที่ 11 กพ. 2559 โดย ดร.นิมิต บุญภิรมย์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งสำคัญนี้


 
view: 25 shares: