ข่าว/กิจกรรม

“การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิก BIM”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิก BIM” โดยวิทยากรมืออาชีพผู้มากด้วยประสบการณ์ พร้อมลงมือปฏิบัติจริง

รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
>ประธานกรรมการ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาค และคณะ จำกัด (TACE)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน
>กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนไทม์ คอนสตรัคชัน แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด

คุณสุธิพงษ์ สงกรานต์
>กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านสเก็ตซ์อัพ จำกัด

ลงทะเบียน http://bit.ly/SOE_CM1
view: 534 shares: