ข่าว/กิจกรรม

โครงการ STISA9th

ขอแสดงความยินดีกับ นายสมเกียรติ โสะหาบ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา โครงการ STISA9th ชื่อหัวข้อ “ระบบตรวจจับและวินิจฉัยความผิดพลาดการทำงานชิลเลอร์” และ นายวสก วิชญ์สันต์กุล นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับประกาศนียบัตร ระดับอุดมศึกษา โครงการ STISA9th ชื่อหัวข้อ “ขั้นตอนเทคโนโลยีการแก้ปัญหาพลังงานในอาคารแบบชาญฉลาดสำหรับประเมินและหา จุดคุ้มทุนการทำงานชิลเลอร์
view: 163 shares: