ข่าว/กิจกรรม

บรรยายเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน

UploadImage
บรรยายเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน

ผศ.ดร.ชลธิศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบความร้อนในอุตสากรรมการผลิต แก่ Auditors ของบริษัทฯ Moody เพื่อใช้ประกอบการตรวจรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ฉบับใหม่ ISO50001 ซึ่งภาคอุตสาหกรรมกำลังตื่นตัวเป็นอย่างมาก
 
 
view: 42 shares: