ข่าว/กิจกรรม

นายอดิศักดิ์ รุ่งสุวรรณ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น รองอันดับ 1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากการนำเสนอบทความวิจัยโครงงานสหกิจศึกษา เรื่อง "การเปรียบเทียบวิธีกา

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายอดิศักดิ์ รุ่งสุวรรณ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสคว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น รองอันดับ 1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากการนำเสนอบทความวิจัยโครงงานสหกิจศึกษา เรื่อง "การเปรียบเทียบวิธีการประเมินค่าผลิตภาพในงานก่ออิฐฉาบปูน" ในการประชุมวิชาการ The 4th National Fit Conference ซึ่งผลงานได้รับการคัดเลือกเพื่อไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ โดยมี ดร.ชิษณุ อัมพราย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา “สำหรับการเรียนวิศวะนั้น ความสำเร็จเกิดจากพรแสวงล้วนๆ”

 

อดิศักดิ์ รุ่งสุวรรณ เล่าว่า ก่อนอื่นผมต้องขอบอกเหตุผลของการเลือกมาเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เพราะผมคิดว่าเป็นอาชีพที่ท้าทาย พร้อมโอกาสที่เปิดกว้างที่จะมีงานที่ดี รายได้ดี และด้วยความที่ผมเรียนมาทางสายวิชาชีพก่อสร้าง ได้วุฒิ ปวช. ปวส. เมื่อพบว่าทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีเปิดรับหลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี โดยรับผู้จบวุฒิ ปวส.เข้าศึกษาต่อ ก็เลย ไม่ลังเลที่จะมอบโอกาสให้กับตนเอง เพื่อความก้าวหน้า กับอาชีพในฝันที่มั่นคง

 

สำหรับแรงบันดาลใจ ที่เลือกทำหัวข้อวิจัยดังกล่าวในโครงการสหกิจศึกษา ก็ด้วยเหตุที่ผมสนใจในหัวข้อดังกล่าว เกิดขึ้นจากในชั้นเรียนในวิชาประมาณราคาก่อสร้างและการวางแผนงานก่อสร้าง ซึ่งทำให้ผมค้นพบว่า ค่าผลิตภาพ หรือ Productivity ที่จะใช้สำหรับอ้างอิงในการเรียนปัจจุบันนั้น มีอยู่น้อยมาก และในบางขั้นตอนของงานก่อสร้างก็ไม่มีข้อมูลลักษณะดังกล่าวให้ใช้อ้างอิงได้เลย จึงเกิดแนวคิดที่จะทำโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ กับผู้ศึกษาในอนาคตต่อไป

แต่การทำวิจัยก็ต้องมีอุปสรรค ซึ่งอุปสรรคที่พบระหว่างทาง ในช่วงระยะเเรกที่ทำการวิจัย ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นในด้านการหาข้อมูล เพื่อคิดค่าผลิตภาพ ต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาแปลผล ซึ่งจากความดูแลเอาใจใส่ และการมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยแนะนำให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี จึงทำให้การค้นคว้าหาข้อมูลผ่านไปด้วยด้วยดี

 

สุดท้ายอยากฝากบอกถึงน้องๆที่สนใจสมัครเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่า ความมุ่งมั่นและตั้งใจ เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนให้ประสบผลสำเร็จ สำหรับการเรียนวิศวะนั้น ความเก่ง มาด้วยพรแสวงล้วนๆ ดังนั้นจึงอยากชวนให้น้องๆ ที่สนใจเรียนสาขา นี้ให้ ทำอะไร ทำจริง มีวินัยกับตนเอง เพื่อจะได้งานที่ดีเเละ ใช้ประโยชน์ได้จริงจากสิ่งที่ทำ สมดังสโลแกนของ ที่นี่ คือ เรียนเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย ใช้งานได้จริง

 

และที่ขาดไม่ได้เลย ผมขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านครับ ที่ช่วยให้การสนับสนุนและผลักดันให้ผมได้นำเสนอบทความ ชิ้นนี้ ซึ่งถือเป็นเกียรติเป็นความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในการพัฒนาศักยภาพและฝีมือในการทำงานต่อไปในอนาคตครับ

view: 53 shares: