ข่าว/กิจกรรม

เชิญชมคลิบย้อนหลัง Building Tech Forum 2023

UploadImage

** เชิญชมคลิบย้อนหลัง **
*******************************
    Building Tech Forum 2023
*******************************
งานเสวนานวัตกรรมงานอาคารกับวิทยากรที่เป็นผู้นำและมีบทบาทสำคัญด้านงานอาคารของประเทศ
16 พฤษภาคม 2566 08:30 - 17:00 น.
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

** บรรยากาศงาน
https://youtu.be/6kmwOmaiqfY** คลิบวิดีโอการเสวนา 
Ep 1 : Thai Building - Culture Nature and Trend
https://youtu.be/cDYVCuQ2Ok0
     ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน
     ศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร
     ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล


Ep 2 : Innovations and Digital Transformation in Construction Industry
https://youtu.be/s-w8WGfexm0
     รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
     คุณ ไผท ผดุงถิ่น
     ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน


Ep 3 : Building System Technologies in Digital Era 
https://youtu.be/kHv47jM4cmo
     ผศ. ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร
     ดร.ธิติ วัชรสินธพชัย
     ผศ.ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ


Ep 4 : Buidling in Sustainable World
https://youtu.be/dbwIxu0C4Lk
     คุณเกชา ธีรโกเมน 
     คุณสุพจน์ ระวีแสงสูรย์
     ดร.เทพฤทธิ์ ทองชุบ 
     ผศ.ดร.ชิษณุ อัมพรายน์


*
simply SIGNIFICANT
School of Engineering, Sripatum University
www.spu.ac.th/fac/engineer

view: 72 shares: