ข่าว/กิจกรรม

การศึกษาและอุตสาหกรรม กับการพัฒนากำลังคนทางวิศวกรรม

UploadImage

"การศึกษาและอุตสาหกรรม กับการพัฒนากำลังคนทางวิศวกรรม"


สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เข้าพบแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ที่ได้รับตำแหน่ง นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)​ และหารือความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาและนักวิชาชีพทางวิศวกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ 

เมื่อวันที่ 19 พค. 2566

view: 35 shares: