ข่าว/กิจกรรม

การทดสอบการกำหนดตำแหน่งโครงสร้างด้วยระบบกริดด้วยการประยุกต์ใช้ Drone

UploadImage

การทดสอบการกำหนดตำแหน่งโครงสร้างด้วยระบบกริดด้วยการประยุกต์ใช้ Drone

การทำระบบกริดอ้างอิงตำแหน่งโครงสร้าง เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะทางวิศวกรรมที่ต้องมีทั้งความถูกต้อง (Accuray) และความละเอียด (Precision) ทำให้วิศวกรต้องใช้เวลาและความอดทน (ทนแดด ทนฝน) เพื่อดำเนินการ...แต่ถ้าเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็จะทำให้งานที่ยุ่งยากง่ายขึ้นได้

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำการทดสอบการกำหนดตำแหน่งโครงสร้างด้วยระบบกริดด้วยการประยุกต์ใช้ Drone...ผู้ปฏิบัติเพียงแค่กำหนดค่าพิกัด จากนั้น Drone จะไปหาตำแหน่งได้เอง...ถึงแม้ผลทดสอบยังมีความคลาดเคลื่อน..แต่นี่คือวิธีการเรียนรู้แบบทำจริง ใช้เทคโนโลยีจริง ซึ่งพบได้ในวิชาโครงงาน

#เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

view: 47 shares: