ข่าว/กิจกรรม

SPU Games ครั้งที่ 26

UploadImage

"SPU Games ครั้งที่ 26" 

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ทำได้ 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศเปตอง รองชนะเลิศฟุตบอล 5 คน และ รองชนะเลิศวู้ดบอล แต่ที่สำคัญกว่ารางวัลคือการที่นักศึกษาให้ความร่วมกันทำกิจกรรมกันอย่างเข้มแข็ง มีการจัดการที่ดี และมีความสุขในการทำกิจกรรม...ตามบรรยากาศที่เห็นตามภาพ (ให้ภาพแสดงความรู้สึกที่มากกว่าคำบรรยาย)

view: 55 shares: