ข่าว/กิจกรรม

สัมนาอบรม นายช่างกรมชลประทาน การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮโดรลิก

UploadImage

สัมนาอบรม นายช่างกรมชลประทาน การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮโดรลิก

 
เพื่อเป็นการส่งเสริม บุคลากรทางการศึกษา และภาคเอกชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้งานและการบำรุงรักษา ผลิตภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮโดรลิก ที่เป็นนวัตกรรมโดยฝีมือคนไทย ผ่านเงินทุนงานวิจัยจากภาคเอกชน จนสามารถต่อยอดนำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อรองรับการใช้งานภายในประเทศ
 
โดยกิจกรรมอบรมสัมนาในครั้งนี้ได้จัดในมีขึ้น ณ ห้อง convention ชั้น 4 อาคาร 11 (อาคาร 40ปี ศรีปทุม) ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา  โดยหัวข้อการบรรยาย ครอบคลุมเนื้อหา ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนบัญชี นวัตกรรมของไทย การพิจารณาเลือกประเภทการใช้งานเครื่องสูบน้ำ องค์ประกอบโดยรวมของอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮโดรลิก ตลอดจนหลักการทำงาน การติดตั้ง การทดสอบประสิทธิภาพ และการบำรุงรักษา ครบทุกประเด็นสำคัญที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้  
 
ทั้งนี้ นวัตกรรม “เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิก เป็นผลงานภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้สามารถผลิตเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ในราคาที่ย่อมเยา และสามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางขึ้น
 
สามารถรับชมภาพบรรยากาศและบันทึกการถ่ายทอดย้อนหลังได้ที่นี่ 

view: 65 shares: