ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมแบบทดสอบ โครงสร้างไม้ไอศรีมในรูปแบบโครงถัก

UploadImage


กิจกรรมแบบทดสอบ โครงสร้างไม้ไอศรีมในรูปแบบโครงถัก

หนึ่งในสื่อการเรียนการสอนที่สำคัญที่สุดในสาขาวิศวกรรมโยธา  คือการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงผลอย่างเป็นรูปธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุมจึงได้มีการจัดโครงการ กิจกรรมแบบทดสอบ โครงสร้างไม้ไอศรีมในรูปแบบโครงถัก เพื่อให้นักศึกษาได้นำวิชาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างมาประยุกต์ใช้ ช่วยให้เกิดการพัฒนาทางความคิดทางด้านวิศวกรรมแก่นักศึกษา อีกทั้งยังเพาะปลูกลักษณะนิสัยในการวางแผนและการทำงานร่วมกันอีกด้วย
 
ซึ่งโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ จะเป็นการให้วิเคราะห์ ออกแบบ ประกอบ และทดสอบโครงสร้างสะพานไม้ไอศกรีมในรูปแบบโครงถัก โดย Span 2.00 เมตร รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัมแรง (Kgf.)
 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
1.ความแข็งแรงของโครงสร้าง 40 คะแนน
2.ประสิทธิภาพของโครงสร้าง 30 คะแยย
3.ความประหยัด 30 คะแนน
 
การแข่งขันจะจัดวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป ที่อาคารเอนกประสงค์ ท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า แล้วพบกันนะครับ
 

view: 137 shares: