ข่าว/กิจกรรม

งานวิจัยวัสดุ งานก่อสร้าง สู่นวัตกรรม Wall Solution และ ผลิตภัณฑ์ Lay &​ Go โดยความร่วมมือ ระหว่าง ภาคธุรกิจและวิชาการ VT Innovative Alliances Co.Ltd.

UploadImage

งานวิจัยวัสดุ งานก่อสร้าง สู่นวัตกรรม Wall Solution และ ผลิตภัณฑ์ Lay &​ Go โดยความร่วมมือ ระหว่าง ภาคธุรกิจและวิชาการ VT Innovative Alliances Co.Ltd.
และ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน

ลดแรงงานคน 50% – เพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างเหนือชั้น
รองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในระบบงานก่อสร้างในอนาคต
ผ่านผลงานวิจัย วัสดุงานก่อสร้าง Wall Solution และ ผลิตภัณฑ์ Lay &​ Go

ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จอันสำคัญ ที่จากความร่วมมือ ระหว่าง ภาคธุรกิจและวิชาการ VT Innovative Alliances Co.Ltd. และ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน

ซึ่งจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบล็อก Lay& Go นั้นมาจาก การประเมิณสถานการณ์ในธุรกิจก่อสร้างในอนาคตข้างหน้าที่ราคาค่าแรงช่างแพงขึ้นและแรงงานหายาก ในหลายประเทศได้เริ่มมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยก่อแทนแรงงานคน เนื่องจากบล็อกตัวนี้ออกแบบให้ง่ายขึ้นถึงขั้นให้หุ่นยนต์มาช่วยก่อได้ โดยทางเราได้ร่วมมือกับสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ในการพัฒนาหุ่นยนต์ ให้มี Tool ที่พิเศษ และตัว Flipper ที่อาจจะแตกต่างจากหุ่นยนต์ที่หยิบจับชิ้นงานทั่วไป รวมทั้งมีตัวเทปูน เพื่อใช้ในการก่อแบบนี้

โปรเจ็กต์นี้ต้องขอบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยน วงการก่อสร้างประเทศไทยในอนาคตเลยก็ว่าได้ เพราะการนำหุ่นยนต์มาใช้ถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการก่อสร้าง ในหลายประเทศทั้งทางฝั่งยุโรป และสหรัฐอเมริกา ต่างก็ได้เริ่มนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในระบบงานก่อสร้าง  เพื่อแก้ปัญหาแรงงานขาดคลานและค่าแรง

บล็อก Lay &Go เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ สองผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา อย่าง รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค และผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน ซึ่งใช้เวลายาวนานกว่า 10 ปี จนกระทั่งได้แบบ Version 20 ที่สามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยบริษัท VT Innovative Alliance หรือ VTIA ภายใต้การวางระบบการผลิตแบบใหม่ให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง (Automation) ของ ดร.ชโลธร โลทารักษ์พงศ์ คีย์แมนคนสำคัญ ซึ่งดูแลและรับผิดชอบไลน์การผลิต

ขอปรบมือดังให้กับทีมงานทุกๆ ท่าน กับความสำเร็จอีกขั้นของวงการวิศวกรรมโยธา ในเมืองไทย

view: 29 shares: