ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” การทัศนศึกษาดูงานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

UploadImage

กิจกรรมเสริมหลักสูตร “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”
การทัศนศึกษาดูงานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณะอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการการผลิตและการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตผงชูรส ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา กิจกรรมนี้ทำให้น้อง ๆ นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ ถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหากระบวนการผลิตจากกรณีศึกษาจริงของภาคอุตสาหกรรม

view: 15 shares: