ข่าว/กิจกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรเชิงรุกในการผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐแล

UploadImage

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรเชิงรุกในการผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้จัดให้มีประชุมวิพากษ์หลักสูตร โดยมี รศ.ดร. ชัยฤทธิ์  สัตยาประเสริฐ รศ.ศันสนีย์ สุภาภา และดร.จิรศิริพงศ์ เจริญภัณฑารักษ์ คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตรฯ ผศ.ดร. ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ และผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม นายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล อดีตผู้อำนวยการส่วนอนุญาตการประกอบการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายสุรชัย แสงเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นนอล เมททอล เวิร์ค จำกัด (ศิษย์เก่า) และนายกิติพงศ์ พุ่มพวง ผู้จัดการส่วนเทคนิคผลิตและคุณภาพ บริษัท สักทอง (ไทย) จำกัด (ศิษย์เก่า) ให้ความเห็นเพื่อปรับปรุงหลักสูตรเชิงรุกในการผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน

ทางมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเหล่าคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการขอขอบพระคุณในความกรุณาจากทาง ท่านผู้มีเกรียติทุกๆ ท่านที่ได้กล่าวในข้างต้นที่ได้สละเวลาอันทรงคุณค่ามาเข้าร่วมการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรเชิงรุก ในการผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนต่อไป

view: 34 shares: