ข่าว/กิจกรรม

แนวทางพัฒนากระบวนการผลิตสู่ความยั่งยืนด้วยวิถีแห่งโตโยต้า (TOYOTA WAY)

UploadImage


วันที่ 19 ธันวาคม  2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการบรรยาย ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมยานยนต์ และวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้หัวข้อ “ แนวทางพัฒนากระบวนการผลิตสู่ความยั่งยืนด้วยวิถีแห่งโตโยต้า (TOYOTA WAY)” โดยได้รับเกียรติจาก คุณ ศราวุธ รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) และคุณประพจน์ สาเนาพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจบ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการผลิต และการทำธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ และนำความรู้ไปต่อยอดในการทำงานในอนาคต
 
ทางคณะต้องขอขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูงของ คุณ ศราวุธ รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) และคุณประพจน์ สาเนาพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการอบรมสัมมนาในโอกาสหน้า พวกเราคงจะได้รับความเมตตาจากท่านอีกครั้ง
 

view: 44 shares: