ข่าว/กิจกรรม

ก้าวไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง กับหลักสูตรวิศวะฯ ยุคใหม่ ที่เน้นสิ่งสำคัญ ที่พร้อมใช้งานได้จริง ในทุกยุคทุกสมัย

UploadImage

ก้าวไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง กับหลักสูตรวิศวะ ยุคใหม่ ที่เน้นสิ่งสำคัญ ที่พร้อมใช้งานได้จริง ในทุกยุคทุกสมัย
Resilience engineering - Make it simple but significant

 
เรียนวิศวะฯ ไม่จำเป็นต้องยากเสมอไป ขอแค่มีไฟ และมีฝัน เราพร้อมผลักดันและมอบโอกาสดีๆ นำน้องๆสู่เส้นทาง อาชีพในฝัน เปลี่ยนเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่าย เรียนสนุก เป็นกันเอง ได้ลงมือทำทุกขั้นตอน และสร้างผลงานจริงด้วยห้องปฏิบัติการครบครัน เพื่อเตรียมคุณให้พร้อมออกไปเผชิญทุกการเปลี่ยนแปลง เพราะที่นี่
  1. ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีพื้นฐานกับการใช้งานวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรม ถ่ายทอดโดยบุคลากรอาจารย์วิศวกรมืออาชีพระดับประเทศ ที่มีประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานภาคสนาม ที่สามารถถ่ายทอดทฤษฎีสู่การปฏิบัติในการทำงาน มีารพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง การันตีโดยการประเมิณ ระบบการบริหารจัดการ ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ ที่ได้รับคะแนนในระดับ ดีเลิศ (มากกว่า 4.51 ตลอดมา)
 
  1. ปฏิบัติงานผ่านเครื่องมือดิจิทัล อย่างมืออาชีพด้วยห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม ที่มีเครื่องมืออุปกรณ์มาตรฐาน มากกว่า 30 ห้อง สำหรับการเรียนการสอนครบถ้วนทุกหลักสูตรสาขาวิชา พร้อม เครื่องมืออุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย ระบบ ICT ที่ทันสมัย WIFI Wireless ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  
 
  1. ฝึกฝนให้สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกหน้างานจริง เต็มเวลา ใช้ชำนาญ ผ่านหลักสูตร Work Integrated Learning และแผนการเรียนสร้างโอกาสนักศึกษาในการเข้าฝึกทำงานในบริษัทชั้นนำ และ บัณฑิตสามารถได้งาน ทั้งหมด
 
  1. ให้ความสำคัญในการสร้างทักษะการสื่อสารที่ดี และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ด้วยสภาพแวดล้อมของสังคมเรียนรู้แบบบูรณาการ ระหว่างศาสตร์วิชา การพบปะเพื่อนระหว่างคณะ ที่จะสามารถสนับสนุนการประกอบวิชาชีพในอนาคต
 
  1. เป็นแบบอย่างการมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านหลากหลายกิจกรรมนักศึกษาที่โดดเด่น เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สนใจ และ ความรับผิดชอบต่อสังคม (เช่น ชมรมรถแข่ง ยุววิศวกรอาสา ทีมพลังงานเพื่อชุมชน ฯลฯ)

สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่มั่นใจว่าจะเรียนสาขาไหน ลองแวะเข้ามาคุยกับเราในแชท (chat) หรือ ที่ มอ. ได้ตลอดเวลา ที่นี่เราพร้อมสนับสนุนทุกความฝันของน้องๆ ให้เป็นจริง ไม่ว่าจะชอบแข่งรถ ชอบประดิษฐ์ เชี่ยวชาญการคำนวณ หรือชอบพรีเซนต์ เรามีครบทุกหลักสูตรที่ตอบโจทย์อาชีพวิศวกรในฝันของคุณ
view: 48 shares: