บริการวิชาการ

Thailand Research Expo 2013

UploadImage
Thailand Research Expo 2013

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research Expo 2013) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในงานนี้ทางวช. ได้เชิญให้รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป เข้าร่วมงานแถลงข่าวและนำแบบจำลองอาคารต้านทานแผ่นดินไหว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่เป็นการปรับปรุงโครงสร้างอาคารด้วยการเสริมกำลังผนังก่ออิฐด้วยตะแกรงเหล็กฉีก เพื่อให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่สื่อมวลชน
 
Simply Significant
เรียนอย่างรู้ลึก สนุกกับประสบการณ์จริง
view: 0 shares: