บริการวิชาการ

แสงเล่าเรื่อง - ระบบสื่อสารจากแสงส่องวัตถุ (รศ.ดร.ปรีชา - ผศ.เพชร)

UploadImage
รางวัลการันตีคุณภาพผู้สอน!
แสงเล่าเรื่อง - ระบบสื่อสารจากแสงส่องวัตถุ (รศ.ดร.ปรีชา - ผศ.เพชร)
โครงการที่ได้รับรางวัล Bronze Award งาน Thailand Research Expo

 
ระบบสื่อสารจากไฟส่องวัตถุในพื้นที่จัดแสดงสำหรับพิพิธภัณฑ์อัจฉริยะ เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณด้วยแสงที่มองเห็นได้ แบ่งออกเป็น อุปกรณ์ให้แสงสว่างในพิพิธภัณฑ์ และอุปกรณ์รับแสงสว่างเพื่อแปลงเป็นข้อมูล
 
มีความสามารถในการถอดรหัสแสงตามมาตรฐาน CP1223 เล่นไฟล์เสียงพูดได้ ใช้พลังงานต่ำสำหรับการรับข้อมูลจากแสงที่ส่องวัตถุ เป็นระบบต้นแบบสำหรับการพัฒนาในอุตสาหกรรมส่องสว่างอัจฉริยะ
 
Simply Significant
เรียนอย่างรู้ลึก สนุกกับประสบการณ์จริง
view: 0 shares: