บริการวิชาการ

ทีมนักวิจัยภาควิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ ได้รับอนุสิทธิบัตร MEEP !!

UploadImage
ตัวจริงของจริง!
ทีมนักวิจัยภาควิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ ได้รับอนุสิทธิบัตร MEEP แล้ว

สำเร็จแล้วครับ! สำหรับทีมนักวิจัยของภาควิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวะ ศรีปทุม ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรซอฟแวร์ช่วยประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์ที่สภาวะทำงานจริงโดยไม่ต้องปลดโหลด (MEEP)

โดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากชุดโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว. ซึ่งตอนนี้ทางทีมนักวิจัยได้ดำเนินการจดแจ้งอนุสิทธิบัตรรหัสโปรแกรมไว้เป็นที่เรียบร้อย

สามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ http://bit.ly/MEEPfanpage
ท่านใดสนใจทดลองใช้สามารถ Download ได้ที่ http://bit.ly/MEEPalpha
 
view: 0 shares: