บริการวิชาการ

Intelligent Building Collaboration Research Unit (IBC)

UploadImage
Intelligent Building Collaboration Research Unit (IBC)

by Denchai Woradechjumroen, Ph.D.
denchai.wo@spu.ac.th

 
Simply Significant
เรียนอย่างรู้ลึก สนุกกับประสบการณ์จริง
view: 0 shares: