บริการวิชาการ

Transportation & Logistics

UploadImage
Transportation Energy Management System

แนวทางการพัฒนา ระบบบริหารจัดการพลังงาน ในภาคขนส่ง
สำหรับใช้ในโครงการสาธิตระบบ บริหารจัดการพลังงานภาคขนส่ง
นำเสนอ การสัมนาเป็นโครงการ 19 พค. 2559

 
Simply Significant
เรียนอย่างรู้ลึก สนุกกับประสบการณ์จริง
view: 0 shares: