บริการวิชาการ

Smart Con. Material

UploadImage
Smart Con. Material

เปิดตัว เลโกบล็อคเบา สำหรับงานก่อผนัง
โดย "ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุเพื่อการก่อสร้าง" คณะวิศวฯ ศรีปทุม

 
Simply Significant
เรียนอย่างรู้ลึก สนุกกับประสบการณ์จริง
view: 0 shares: