ข่าว/กิจกรรม

วิศวฯ ศรีปทุม ปี 62 หลักสูตรวิศวกรรมระบบราง !!!

หลักสูตรวิศวกรรมระบบราง
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, วศ.บ.
(โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ของรัฐบาล)

ทุนการศึกษาวิศวกรรมระบบราง ปี 2562
**มีทุนการศึกษาทุกเทอม ตลอดหลักสูตร สูงสุด 50%
**ทุนไปเรียนประเทศจีน 2 เทอม (ทุกแผน)
- แผนการเรียน 2 ปี ต่อเนื่องผู้สมัคร ปวส.
- แผนการเรียน 4 ปี สำหรับผู้สมัคร ม.6 หรือ ปวช.

สอบถามข้อมูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

02-579-1111 ต่อ 2147
ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี
FB: Railway Sripatum
Email: railwayspu@gmail.com

view: 12 shares: