ข่าว/กิจกรรม

เรียนจบที่ไหน ?? ไม่สำคัญเท่า....เรียนจบรึป่าว !!! "ยินดีกับนายช่างใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559"

UploadImage
เรียนจบที่ไหน ?? ไม่สำคัญเท่า....เรียนจบรึป่าว !!! "ยินดีกับนายช่างใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559"

การประสบความเร็จของคนแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนคาดหวังที่จะได้เรียนจบในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง บางคนคาดหวังแค่อยากจะเรียนให้จบก็เพียงพอแล้ว...

สิ่งสำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จในการเรียน ไม่ใช่เพราะว่าเป็นสถานศึกษาที่โด่งดัง ไม่ใช่พื้นที่ของสถานศึกษาที่กว้างขวาง ไม่ใช่ตึกอาคารที่ใหญ่โต แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ความตั้งใจของนักศึกษา ความดูแลเอาใจของครูบาอาจารย์ ตลอดจนความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่น ตั้งใจ และก้าวไปสู่ความสำเร็จนั่นเอง...

มหาวิทยาลัยของเราอาจไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด แต่เราพร้อมที่จะเป็นกำลังช่วยผลักดัน ให้ลูกศิษย์ได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เร็วที่สุด ขอให้ว่าที่นายช่างทุกท่านประสบความเร็จในชีวตนะครับ อย่าลืมนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ
"CONGRATULATIONS...นายช่าง"
 
view: 377 shares: