ปฐมนิเทศ ระดับปริญญาตรี (รอบ 1)

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

วันที่ 10 มิถุนายน 2560
เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1