อยากสร้างแบรนด์ให้ปัง แบบฉบับ B2B ห้ามพลาด

UploadImageคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชวนฟัง!!
สัมมนาออนไลน์ ADVERTISEMENT
อยากสร้างแบรนด์ให้ปัง แบบฉบับธุรกิจ B2B ห้ามพลาด !
ไปเปิดประสบการณ์จริงพร้อมกันใน
หัวขัอ "การสร้างแบรนด์สำหรับนักธุรกิจ B2B"

โดย คุณพรรณรังสี เต็มแสวงเลิศ
Marketing Director Cre-Ful Company limited
 
วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2021  เวลา 10.00 - 11.00 น.
ผ่าน Application Zoom
ส่วนใครอยากทำความรู้จักกับ Cre-Ful
กดแสกน QR Code ได้เล้ยยยย!