ต่อยอดการเรียนรู้แบบเจาะลึกใน "HOW TO PADLET 2"

UploadImage
SPU จัดให้แล้วตามคำเรียกร้อง
HOW to PADLET 2 : Step by Step for the beginners

ขอเชิญครูทั้งหลาย... มาล้วงลึกกับ PADLET อีกครัั้งใน EP2. ร่วมสนุกกับการเรียนรู้และกิจกรรม
Online พร้อมพบกับแขกรับเชิญสุด Cute ผ่าน Live สด
ที่เพจ facebook #ห้องพักครู by SPU
https://www.facebook.com/groups/617796045891293
และรับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 -12.00 น.
โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา (อ.ช้าง)
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลืมไม่ได้!! สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
Notebook หรือPC จะดีที่สุด มือถือ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ลงทะเบียน https://forms.gle/2ws18wXLVQGaCX7L8
สอบถามโทร. 0847512902 ,0614205641-4
สมัครเรียนตรี โท เอก www.spu.ac.th