การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16

UploadImage
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16  SPUCON 2021
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมงาน SPUCON2021
(Virtual Conf. ผ่าน Zoom)

ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2564
รายละเอียด คลิก http://spucon.spu.ac.th
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ผ่าน Zoom
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

อีเมล spucon@spu.ac.th  Line ID: spuresearch
โทร. 089-054-4849 (คุณอรกัญญา) 085-075-2007 (รศ.ดร.สุบิน)