พัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกไปกับโลจิสติกส์

UploadImageLSC Special Talk พบกับรุ่นพี่คนเก่ง
พี่เจมส์ - อภิชา บุษยาภักดิ์
วิทยากรฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด มหาชน

15 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
#DekLogistics
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #SPU
#โลจิสติกส์ #Logistics