Dek SPU มีนัดรับวัคซีน สิงหาคมนี้

UploadImage
Dek SPU อย่าลืมนัดฉีดวัคซีน วันที่ 2-3 ส.ค.64

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ (BTS กรมทหารราบที่ 11) 
สามารถจอดรถได้ที่ สวนอาหารบางบัว (ที่จอดรถเอกชนอาจมีค่าบริการ) 

สิ่งจำเป็นที่ต้องเตรียมมา
- บัตรประชาชน

- Line scms สำหรับแสดงข้อมูลการลงทะเบียน และ ปากกาส่วนตัว