ธุรกิจเสริมความงามในตลาดอาเซียน

UploadImage


"ธุรกิจเสริมความงามในตลาดอาเซียน”

โดย คุณณกรณ์ กรณ์หิรัญ : CEO วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก
(คลินิกเสริมความงามอันดับ 1 ในประเทศไทย)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ Theater Room ชั้น 3 อาคาร 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.