ยกระดับ National e-Payment

UploadImage

พบกับ หลักสูตร ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล รุ่นที่3
"การนำ National e-Payment มาใช้ในธุรกิจ"
โดย คุณสิทธิชัย ทรัพย์แสนดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด,
คุณนภนต์ธรณ์ กีรติเทเวศร์ ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาระบบ บริษัท สหชลผลพืช จำกัด
และคุณสมเกียรติ์ สุวรรณ ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันอาทิตย์ที่ 20 มิ.ย. 64
เวลา 14.45-17.00 น. ผ่าน Zoom Online
#RESKILL #UPSKILL #Nondegree
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%