มีชัยไปกว่าครึ่งเพราะบุคลิกภาพ ปัง ปัง ปัง

UploadImageบัญชี SPU: เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานจริง
"การพัฒนาบุคลิกภาพ" สำหรับนักศึกษาคณะบัญชี
โดย ดร.นทษร สุขสารอมรกุล
กรรมการผู้จัดการและตัวแทนด้านบุคลิกภาพ ปริษัท บุคลิกดี จำกัด
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
เวลา 14.30-17.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%