ร่วมฟังเสวนา OKRs EP#2 รอบพิเศษ Rerun Round Table

UploadImageขอเชิญร่วมฟังเสวนา...

SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE
หัวข้อ 
OKRs EP#2 รอบพิเศษ Rerun Round Table
8 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00-19.30 น.
วิทยากร
คุณดนุพล สยามวาลา

Chief Operating officer
บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลาจำกัด
วิทยากรร่วม
คุณนพพร เทพสิทธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี
ดร.สรพล บูรณกูล

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน
ขอแสดงความเคารพและอาลัยยิ่ง
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605...
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567