ใครอยากเป็นนักวิเคราะห์ด้านการเงินและการลงทุน ฉันนะสิ ฉันนะสิ

UploadImage
น้องๆ Freshy บัญชี 64 ร่วมฟัง
"เส้นทางสู่การเป็นนักวิเคราะห์ด้านการเงินและการลงทุน"
โดย
คุณรัชนี เล่าโรจนถาวร ที่ปรึกษาและผู้แนะนำด้านการลงทุนอิสระ
อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
ผ่าน Zoom Online พร้อมรับเกียรติบัตร 
#อาชีพนักบัญชียุคดิจิทัล
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%