เรียนแล้วได้ทุนพิสูจน์แล้ว

UploadImage
บัญชี Talk เรียนอย่างไร? ให้ได้ ทุน
วันนี้ มาพูดคุยกับตัวจริงที่ได้ทุนการศึกษา ที่ไม่ยากและไม่ง่าย
แต่ทุกคนทำได้ ถ้ามาฟังคำตอบพร้อมกัน
โดย นักศึกษาคณะบัญชี
- นางสาวพิกุลแก้ว การุณ
- นางสาวโยษิตา สุคำ
- นางสาวอฐิติญา วัฒนา
- อาจารย์กิตติยา จิตต์อาจหาญ อาจารย์คณะบัญชี SPU

เสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
#ACC SPU CHANNEL
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%