โลจิสติกส์ระดับโลกในยุคเทคโนโลยี

UploadImage
เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับชม..
ใครคือ"ผู้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานโลจิสติกส์ระดับโลกในยุคแห่งเทคโนโลยี"
โลจิสติกส์ใน ยุค New Normal จะเป็นอย่างไร
หาคำตอบได้ใน OOE LIVE สาระ ep2
"Logistics and Supply Chain THE FUTURE OF NEW NORMAL"
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พฤหัสบดี 27 พค. นี้ 19.00น.-20.00น.
Live ที่ :http://https://fb.me/e/ImOskBAp
#ooeLiveสาระ #SPU #OOE #Logistics #โลจิสติกส์