สุดปังกับการเขียน Script สร้างสื่อ Animation

UploadImage
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การเขียน Script และ สร้างสื่อ Animation ด้วยเว็บสำเร็จรูป
31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/TLC-WS05
สงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  วิทยาเขตชลบุรี  และวิทยาเขตขอนแก่น
****สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจ สามารถรับชม VDO ย้อนหลังได้ทาง Facebook: TLC SPU http://(www.facebook.com/tlc.spu)