การนำ National e-Payment มาใช้ในธุรกิจ

บัญชี Talk การนำ National e-Payment มาใช้ในธุรกิจ
 
โดย
- คุณนภนต์ธรณ์ กีรติเทเวศร์ ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาระบบ บริษัท สหชลผลพืช จำกัด
- คุณอัษฎ ประนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะโฟรเซ่น จำกัด
- อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ อาจารย์คณะบัญชี SPU
 

เสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 
#ACC SPU CHANNEL
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%