เกาะติดการขนส่งทางเรือในอนาคต

UploadImage
จากสถานการณ์ปัจจุบัน
ส่งผลกระทบให้การ ส่งสินค้าทางเรือ ของไทยเป็นอย่างไร??
เชิญท่านร่วมฟังการบรรยาย
จากดร.พิทักษ์ ศิลป์ประสิทธิ์ 
อดีตรองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ ”เกาะติดทิศทางการขนส่งทางเรือ..ในอนาคต”
เวลา 12.00 น. วันที่ 30 เมษายน 2564 ผ่านZOOM

#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Logistics The Connectivity of Everything