สอนสร้างอาชีพ Gamification

UploadImage
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย
(TSCMP - Thailand Supply Chain Management Professionals)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ....ออนไลน์
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #48

หัวข้อ Gamification Online Teaching

วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564  เวลา 18.00-19.30 น.
วิทยากร
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดี
และทีมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605?pwd=akNZVnBUS3pJbDU3azUxdVNnZkc1QT09
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567