ปรับตัวธุรกิจการพิมพ์ในยุคดิจิทัล

UploadImage
Business Talk and Trip สาขาบริหารธุรกิจ
พาน้องๆไปเปิดประสบการณ์การทำธุรกิจยุคดิจิทัล
ในหัวข้อ "ธุรกิจการพิมพ์ระดับมหาชนกับการปรับตัวในยุค Digital Disruption"

โดย คุณพรเทพ สามัตถิยดีกุล
ประธานบริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ผ่าน  Application Zoom