สุดว๊าว AI กับ งานบัญชี


UploadImageบัญชี Talk AI กับงานบัญชี

โดย
- คุณอาทิตย์ ดาบลาอำ(CPA, TA) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
- ดร.เบญจพร โมกขะเวส อาจารย์คณะบัญชี SPU

เสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

#ACC SPU CHANNEL
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%