กลับมาแล้ว การแข่งขัน ROV หาคณะที่แข็งแกร่งที่สุด

UploadImage
คณะไหนจะเป็นทีม RoV ที่แข่งแกร่งที่สุด
เตรียมทีมของคุณให้พร้อม ฟิตซ้อมกันให้ดี
เริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 25 - 26 นี้เท่านั้น
ตัวแทนคณะละ 1 ทีมเท่านั้น
(เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน)

โดยให้แต่ละคณะคัดตัวแทนเข้าแข่งขัน
คณะละ 1 ทีม โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เฮดสต๊าฟของทางคณะตัวเองเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าเเข่งขัน