ข่าวดี ขยายรับสมัคร Mission Innovator 2021

UploadImage
ประกาศ !! งานประกวด โครงการ “Mission Innovator 2021" สร้างนวัตกรรมทางสังคม

"ข ย า ย" เวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 21 เมษายน 2564
น้องๆๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับอาชีวศึกษา/มหาวิทยาลัย
งานประกวดผลงาน พร้อมนำเสนอใน วันพุธที่ 28 เมษายน 2564
สามารถส่งผลงานได้ที่ 
https://forms.gle/wsgiRQ8z6zkJkw3T7
ปิดรับสมัคร 21 เมษายน 2564 เวลา 21.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม e-mail: ranida.nu@spu.ac.th
หรือ อ.รณิดา นุชนิยม โทร 06 5932 4515
หรือ 0 2579 1111 ต่อ 3070, 1198
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/fac/SITI/th/content.php?cid=2194